Znaleziono 3 artykuły

Sławomir Cebula

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ochrona wolności sumienia i wyznania w polskim Kodeksie Karnym Sławomir Cebula s. 97-107
„Prawa i wolności religijne we współczesnej Polsce. Ustawodawstwo a realia społeczno-kulturowe”, Sławomir Cebula, Kraków 2011 : [recenzja] Eugeniusz Sakowicz Sławomir Cebula (aut. dzieła rec.) s. 231-236
"Prawa i wolności religijne we współczesnej Polsce. Ustawodawstwo a realia społeczno-kulturowe", Sławomir Cebula, Kraków 2012: [recenzja] Tadeusz J. Zieliński Sławomir Cebula (aut. dzieła rec.) s. 283-288