Znaleziono 4 artykuły

Roman Ceglarek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Pastorale und katechetische Implikationen des geänderten "Kerncurriculum der Katechese der katholischen Kirche in Polen" im Bereich der Vorbereitung der Kinder auf die Erstbeichte und -Kommunion Roman Ceglarek s. 11-28
Zagadnienie pracy w programach nauki religii w szkołach średnich i zawodowych w latach trzydziestych XX wieku na tle wychowania państwowego Roman Ceglarek s. 41-52
Edukacja religijna w liceach zawodowych w kontekście innowacyjnych zmian w szkolnictwie zawodowym w okresie międzywojennym w Polsce = The religious Education at the Vocational Secondary Schools in the Context of Changes in the Vocational Education in the Interwar Period in Poland Roman Ceglarek s. 73-88
Wskazania katechetyczne w dokumentach papieskich w pierwszej połowie XX wieku Roman Ceglarek s. 225-247