Znaleziono 4 artykuły

Alina Celichowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Konserwacja stropu ramowego "Sąd nad arianami" w kieleckim pałacu Alina Celichowska s. 41-46
Konserwacja dekoracji snycerskiej stropu ramowego z obrazem "Sąd nad arianami" w pałacu biskupim w Kielcach Alina Celichowska s. 223-231
Restauracja elewacji ogrodowej pałacu w Kielcach Alina Celichowska s. 275-283
Konserwacja obrazów ze stropu ramowego "Sąd nad arianami" w pałacu w Kielcach Alina Celichowska s. 285-300