Znaleziono 16 artykułów

Waldemar Ceran

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Bizantynistyka na Uniwersytecie Łódzkim w latach 1999-2003 Waldemar Ceran s. 109-118
„Barbarzyńcy i dworzanie. Rzym a Barbarzyńcy w dworskiej literaturze późnorzymskiej”, Tadeusz Kotula, Kraków 2004 : [recenzja] Waldemar Ceran Tadeusz Kotula (aut. dzieła rec.) s. 135-136
VII Sympozjum Kazimierskie poświęcone kulturze późnego antyku i wczesnego chrześcijaństwa (Kazimierz Dolny, 7-9 października 2004) Waldemar Ceran s. 226-235
"The Chronicle of Monenwasia. The Migration of the Slaves and Church Conflicts in the Byzantine Source from the Beginnings of the 9th Century", Stanisław Turlej, Cracow 2001 : [recenzja] Waldemar Ceran Stanisław Turlej (aut. dzieła rec.) s. 234-239
„Historia i bibliografia rozumowana bizantynologii polskiej (1800–1998)”, Waldemar Ceran, Łódź 2001 : [recenzja] Sławomir Bralewski Waldemar Ceran (aut. dzieła rec.) s. 237-238
„Idea jedności politycznej, społecznej i religijnej w świetle pism Ambrożego z Mediolanu”, Kazimierz Ilski, Poznań 2001 : [recenzja] Waldemar Ceran Kazimierz Ilski (aut. dzieła rec.) s. 238-241
"Germanie w służbie zachodniorzymskiej w V w. n.e.", Marek Wilczyński, Kraków 2001 : [recenzja] Waldemar Ceran Marek Wilczyński (aut. dzieła rec.) s. 241-245
"Historia i bibliografia rozumowana bizantynologii polskiej (1800-1998). T. 1-2", Waldemar Ceran, Łódź 2001 : [recenzja] Paweł Filipczak Waldemar Ceran (aut. dzieła rec.) s. 245-249
Międzynarodowa konferencja bizantynologów w Krakowie: "Bizancjum a nowe kraje i nowe ludy na pograniczu obszaru bizantyńsko-słowiańskiego (IX-XV w.)" Waldemar Ceran s. 293-306
Teatr we wczesnym Cesarstwie Bizantyńskim Waldemar Ceran s. 301-311
"Stanowisko prawne rzymskich dowódców wojsk prowincjonalnych — duces w prowincjach Scythia Minor i Moesia Secunda", Jacek Wiewiorowski, Poznań 2007 : [recenzja] Waldemar Ceran Jacek Wiewiorowski (aut. dzieła rec.) s. 350-351
"Teodora", Paolo Cesaretti, Warszawa 2003 : [recenzja] Waldemar Ceran Paolo Cesaretti s. 399-405
„Pieniądz w greckiej literaturze patrystycznej IV wieku. Na przykładzie pism kapadockich Ojców Kościoła i Jana Chryzostoma”, Ireneusz Milewski, Gdańsk 1999 : [recenzja] Waldemar Ceran Ireneusz Milewski (aut. dzieła rec.) s. 475-478
„Romajowie i Obcy w kronice Jana Skylitzesa. Identyfikacja etniczna Bizantyńczyków i ich stosunek do obcych w świetle kroniki Jana Skylitzesa”, Jacek Bonarek, Toruń 2003 : [recenzja] Waldemar Ceran Jacek Bonarek (aut. dzieła rec.) s. 477-479
„Die Geschichtsphilosophie in der spätantiken Historiographie. Studien zu Prokopios von Kaisareia, Agathias von Myrina und Theophylaktos Simokkates”, Dariusz Brodka, Frankfurt am Main 2004 : [recenzja] Waldemar Ceran Dariusz Brodka (aut. dzieła rec.) s. 487-489
"Rzemieślnicy i kupcy w Antiochii i ich ranga społeczna (II połowa IV wieku)", Waldemar Ceran, Wrocław-Warszawa-Kraków 1969 : [recenzja] Ewa Wipszycka Waldemar Ceran (aut. dzieła rec.) s. 704-708