Znaleziono 2 artykuły

Helena Chłopocka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Ignacy Zakrzewski. Wydawca >>Kodeksu Dyplomatycznego Wielkopolski<< i >>Lites ac res geste inter polonas ordinemque cruciferorum<<", Helena Chłopocka, "Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej", z.14 (1978) : [recenzja] Małgorzata Masalska Helena Chłopocka (aut. dzieła rec.) s. 208
Nowe wydanie źródeł dotyczących procesu polsko-krzyżackiego z lat 1320-1321 Andrzej Wojtkowski Helena Chłopocka (aut. dzieła rec.) s. 426-439