Znaleziono 9 artykułów

Marian Chachaj

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wawrzyniec Krzyszkowski - arianin litewski Marian Chachaj s. 1-18
Znajomość dzieł Eneasza Sylwiusza Piccolominiego w dawnej Polsce Marian Chachaj s. 113-126
Czy w XVIII wieku drukowano w Zamościu tezy rozpraw doktorskich z prawa rzymskiego? Marian Chachaj s. 149-162
"Między wojną a dyplomacją. Ferdynand Katolicki i polityka zagraniczna Hiszpanii w latach 1492-1516", Filip Kubiaczyk, Kraków 2010 : [recenzja] Marian Chachaj Filip Kubiaczyk (aut. dzieła rec.) s. 159-162
"Zagraniczna edukacja Radziwiłłów od początku XVI do połowy XVII wieku", Marian Chachaj, Lublin 1995 : [recenzja] Wojciech Sokołowski Marian Chachaj (aut. dzieła rec.) s. 190-191
O staropolskich rydwanach, franciszkańskich "prezydentach" i innych problemach : na marginesie polskiego przekładu "Diariusza prywatnego" Bazylego Rudomicza Marian Chachaj Bazyli Rudomicz (aut. dzieła rec.) s. 192-202
Uwagi na marginesie książki Tadeusza Brzezińskiego pt. "Polskie peregrynacje po dyplomy lekarskie (od średniowiecza po odzyskanie niepodległości w 1918 r.)", Warszawa 1999 Marian Chachaj Tadeusz Brzeziński (aut. dzieła rec.) s. 209-216
"Udział regionów w kształtowaniu się piśmiennictwa polskiego XVI wieku", Zofia Florczak, Wrocław - Warszawa - Kraków 1967 : [recenzja] Marian Chachaj Zofia Florczak (aut. dzieła rec.) s. 243-248
"Zagraniczna edukacja Radziwiłłów od początku XVI do połowy XVII wieku", Marian Chachaj, Lublin 1995 : [recenzja] Andrzej Rachuba Marian Chachaj (aut. dzieła rec.) s. 352-356