Znaleziono 2 artykuły

Krzysztof Chaczko

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
„Wielokulturowa (bez)robotność” : rzecz o izraelskim rynku pracy Krzysztof Chaczko s. 49-63
Innowacyjne przeciwdziałania marginalizacji grup mniejszościowych na rynku pracy : uwagi na temat strategii "dwukierunkowej" = Innovative Counteracting Marginalization of Minority Groups on the Labor Market : Comments on the "Bidirectional" Strategy Krzysztof Chaczko Marta Iwińska s. 229-244