Znaleziono 3 artykuły

Maria Chajęcka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Literatura i kultura Słowian Wschodnich na stronicach >>katany<< za czasów redaktorstwa Kazimierza Andrzeja Jaworskiego (1933-52)", Maria Chajęcka, Ludwika Jazukiewicz-Osiełkowska, "Studia polono-slavica-orientalia. Acta litteraria" VIII, Wrocław 1984 : [recenzja] Elżbieta Pułka Maria Chajęcka (aut. dzieła rec.) Ludwika Jazukiewicz-Osiełkowska (aut. dzieła rec.) s. 230
"Rossica, ukrainica i białorustenica na łamach >>Kameny<< (1933-52). Bibliografia", Maria Chajęcka, Ludwika Jazukiewicz-Osiełkowska, "Studia polono-slavica-orientalia. Acta litteraria" VIII, Wrocław 1984 : [recenzja] Elżbieta Pułka Maria Chajęcka (aut. dzieła rec.) Ludwika Jazukiewicz-Osiełkowska (aut. dzieła rec.) s. 230
"Lew Tołstoj, Stefan Żeromski i Charles Dickens. Z badań porównawczych nad powieścią autobiograficzną- >>Dzieciństwo. Lata chłopięce. Młodość<<, >>Syzyfowe prace<<, >>David Copperfield<<", Maria Chajęcka, "Studia polono-slavica-orientalia. Acta litteraria" V (1979) : [recenzja] Andrzej Gordziejewicz-Gordziejewski Maria Chajęcka (aut. dzieła rec.) s. 267