Znaleziono 5 artykułów

Andrzej Chajęcki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wpływ przejęć i fuzji na realizację funkcji personalnych Mieszko Bojar Andrzej Chajęcki Michał Chajęcki s. 67-76
    Zacytuj
  • Udostępnij
Funkcje ziomkostw zachodnioniemieckich w strukturze społeczno-politycznej NRF (1949-1969) Andrzej Chajęcki s. 79-92
Złamanie zasad konkurencji w stosunkach pomiędzy przedsiębiorcami Mieszko Bojar Andrzej Chajęcki s. 141-156
    Zacytuj
  • Udostępnij
Prywatyzacja bezpośrednia jako forma strukturyzacji przedsiębiorstw Andrzej Chajęcki s. 281-289
Strategie polskich przedsiębiorstw w aspekcie integracji europejskiej Andrzej Chajęcki s. 657-664