Znaleziono 18 artykułów

J. Chalcarz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Problemy percepcji: teoria danych zmysłowych w brytyjskiej filozofii analitycznej", M. Hempoliński, Warszawa 1969 : [recenzja] J. Chalcarz M. Hempoliński (aut. dzieła rec.) s. 149-156
"Prawomocne poznanie a wiedza o świecie", M. Gordon, Warszawa 1966 : [recenzja] J. Chalcarz M. Gordon (aut. dzieła rec.) s. 208-215
"Teoria poznania: zarys kursu uniwersyteckiego", A.B. Stepień, Lublin 1971 : [recenzja] J. Chalcarz A.B. Stępień (aut. dzieła rec.) s. 219-222
"Réflexion sur l'antinomie idealisme-réalisme", Jean-Dominique Robert, "Revue Philosophique de Louvain" 1965 : [recenzja] J. Chalcarz Jean-Dominique Robert (aut. dzieła rec.) s. 219-223
"Les faeteurs extra-intellectuels de la connaisance humaine", J.Girardi, "Revue Philosophique de Louvain" N. 74-75 (1964) : [recenzja] J. Chalcarz J. Girardi (aut. dzieła rec.) s. 223-225
"Question disputée sur le réalisme immediat", Fernard van Steenberghen, "Revue Philisophiuqe de Louvain" (1965) : [recenzja] J. Chalcarz Fernard van Steenberghen (aut. dzieła rec.) s. 223-226
"L'épistémologie de G.Bachelard", J. Hyppolite, "Revue d'Histoire des Sciences" T.17, nr 1 (1964) : [recenzja] J. Chalcarz J. Hyppolite (aut. dzieła rec.) s. 225-226
"De l'Imagination abstractive", P.A. Michelis,"Revue Internationale de Philosophie" (1964) : [recenzja] J. Chalcarz P.A. Michelis (aut. dzieła rec.) s. 226-227
"Axiomatique et intuition", E. Winnance, "Revue Thomiste" Nr 3 (1964) : [recenzja] J. Chalcarz E. Winnance (aut. dzieła rec.) s. 227-228
"Arystotelizm heterodoksalny regligijności zracjonalizowanej", J. Chalcarz, "studia Filozoficzne" T.4 (1964) : [recenzja] J. Chalcarz Z. Ogonowski (aut. dzieła rec.) s. 242-244
"Spór o granice stosowalności metod logicznych", J. Kotarbińska,"Studia Logica" T.3 (1964) : [recenzja] J. Chalcarz J. Kotarbińska (aut. dzieła rec.) s. 284-285
"Zasada własności w katolickiej doktrynie społecznej", Józef Keller, "Studia Filozoficzne" Nr 3 (1964) : [recenzja] J. Chalcarz Józef Keller (aut. dzieła rec.) s. 290-292
"Zagadnienie zależności wzajemnej ocen i norm", Jan Szewczyk, "Studia Filozoficzne" T.4 (1964) : [recenzja] J. Chalcarz Jan Szewczyk (aut. dzieła rec.) s. 292-293
Z posiedzeń naukowych J. Chalcarz s. 296-304
Sprawozdanie z posiedzenia naukowego w ATK z dnia 8.III.1966 r. J. Chalcarz s. 297-301
Komunikat z posiedzenia naukowego ATK z dnia 18.V.1966 r. J. Chalcarz s. 301
"Rzeczy i dane zmysłowe: świat i spostrzeżenie u G.E. Moora'a", A. Półtawski, Warszawa 1966 : [recenzja] J. Chalcarz A. Półtawski (aut. dzieła rec.) s. 314-319
Teoria poznania w ujęciu bpa Jana Stepy J. Chalcarz s. 317-326