Znaleziono 3 artykuły

Paulina Charko-Klekot

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Leonid Andriejew - jeszcze pisarz czy już filozof? : teoria panpsychizmu na przykładzie dramatu "Jekaterina Iwanowna" Paulina Charko-Klekot s. 51-62
Związki przestrzenne "nowej" Rosji - krajobraz po "pierestrojce" w dramaturgii Aleksandra Galina Paulina Charko-Klekot s. 102-115
Iwan Wyrypajew i melodia tekstu dramatycznego Paulina Charko-Klekot s. 118-130