Znaleziono 7 artykułów

Maria Charytańska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Z działalności Ośrodka Dokumentacji Zabytków Maria Charytańska s. 3-8
Weryfikacja zabytków Maria Charytańska Przemysław Maliszewski s. 3-5
Z działalności Ośrodka Dokumentacji Zabytków w roku 1967 Maria Charytańska s. 48-50
Ośrodek Dokumentacji Zabytków w latach 1969-1970 Maria Charytańska s. 57-61
Ośrodek Dokumentacji Zabytków w 1968 r. Maria Charytańska s. 59-61
Z działalności Ośrodka Dokumentacji Zabytków : weryfikacja zabytków architektury i ewidencja miast Maria Charytańska s. 69-70
Pierwsze dziesięciolecie Maria Charytańska s. 229-233