Znaleziono 9 artykułów

Edward Chat

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dialog chrześcijańsko-buddyjski po Soborze Watykańskim II Edward Chat s. 7-24
Człowiek a Słowo Boga Edward Chat s. 7-26
Hierarchiczne kapłaństwo biskupów i prezbiterów Edward Chat s. 7-22
Logos – Słowo Odwiecznym Bogiem w Trójcy Świętej Edward Chat s. 7-25
Filozoficzno-teologiczne podstawy genezy religii Edward Chat s. 9-22
Kardynał Joseph Ratzinger – Współpracownik Prawdy w Kościele Chrystusa Edward Chat s. 31-51
Islam i chrześcijaństwo – obecne problemy w dialogu Edward Chat s. 177-200
Ksiądz prof. dr hab. Adam Ludwik Szafrański – profesor i rektor WSD w Kielcach, profesor KUL Edward Chat s. 209-226
Ks. bp Jan Jaroszewicz jako nauczyciel Edward Chat s. 253-262