Znaleziono 3 artykuły

Jerzy Chełmecki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kultura masowa a sport w Polsce w okresie międzywojennym Jerzy Chełmecki s. 77-88
Sprawozdanie z V Ogólnopolskiej Konferencji Polskiego Towarzystwa Nauk Społecznych o Sporcie nt. „Sport i turystyka w świetle nauk społecznych: historia, stan obecny i wyzwania” (7–9.09.2015 r., Złoty Potok) Jerzy Chełmecki s. 235-239
"Zarys historii sportu", Jerzy Chełmecki, Sławomir Wilk, Warszawa 2013 : [recenzja] Eligiusz Małolepszy Jerzy Chełmecki (aut. dzieła rec.) Sławomir Wilk (aut. dzieła rec.) s. 247-248