Znaleziono 3 artykuły

Dariusz Chemperek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sarmatyzm : "embarras de richesse" Dariusz Chemperek s. 110-115
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Literatura polskiego baroku : w kręgu idei [Referaty z konferencji zorganizowanej przez Katedrę Literatury Staropolskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Kazimierzu nad Wisłą 18-22 X 1993]", pod red. Aliny Nowickiej-Jeżowej, Mirosławy Hanusiewicz i Adama Karpińskiego, indeks nazwisk zestawił Dariusz Chemperek, Lublin 1995 : [recenzja] Beata Cieszyńska Dariusz Chemperek (aut. dzieła rec.) Mirosława Hanusiewicz (aut. dzieła rec.) Adam Karpiński (aut. dzieła rec.) Alina Nowicka-Jeżowa (aut. dzieła rec.) s. 131-138
"Poezja Jana Gawińskiego i kultura literacka drugiej połowy XVII wieku", Dariusz Chemperek, Lublin 2005 : [recenzja] Jerzy Kroczak Dariusz Chemperek (aut. dzieła rec.) s. 213-215