Znaleziono 6 artykułów

Wojciech Chlebda

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Jak badać kulturowo-językowy obraz świata Słowian i ich sąsiadów? Jerzy Bartmiński Wojciech Chlebda s. 11-27
Szkice do językowego obrazu pamięci. Pamięć jako wartość Wojciech Chlebda s. 83-98
W stronę językowego obrazu Europy. Analiza słownikowo-tekstowa Wojciech Chlebda s. 85-104
Punkty sporne i bezsporne w programie EUROJOS : odpowiedź na pytania i wątpliwości Profesor Jadwigi Puzyniny Maciej Abramowicz Jerzy Bartmiński Wojciech Chlebda s. 227-233
'Po owocach ich poznacie'. Wystąpienie 28 I 2011 z okazji ofiarowania Profesorowi Jerzemu Bartmińskiemu tomu "Etnolingwistyka a leksykografia" Wojciech Chlebda s. 280-281
Językowo-kulturowy obraz świata Słowian na tle porównawczym. Założenia programu "A" (10 VI 2009) Maciej Abramowicz Jerzy Bartmiński Wojciech Chlebda s. 341-342