Znaleziono 9 artykułów

Piotr Chlebowicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Interpretacja pojęcia dezinformacji w świetle art. 132 k.k. Piotr Chlebowicz s. 41-48
Prawnokarne aspekty ochrony dóbr kultury : refleksje na tle zmiany stanu prawnego Piotr Chlebowicz s. 122-126
Sytuacja prawna właścicieli obiektów zabytkowych Piotr Chlebowicz s. 124-127
"Nielegalne rynki : geneza, skala zjawiska oraz możliwości przeciwdziałania", red. Wiesław Pływaczewski, Piotr Chlebowicz, Olsztyn 2012 : [recenzja] Agata Lewkowicz Piotr Chlebowicz (aut. dzieła rec.) Wiesław Pływaczewski (aut. dzieła rec.) s. 177-179
Sprawozdanie z Ogólnopolskiego Zjazdu Młodych Karnistów "Interdyscyplinarność badań w naukach penalnych", Poznań, 19-20 kwietnia 2012 r. Piotr Chlebowicz s. 187-188
"Mafia sycylijska : prywatna ochrona jako biznes", Diego Gambetta, Warszawa 2009 : [recenzja] Piotr Chlebowicz Diego Gambetta (aut. dzieła rec.) s. 221-225
Sprawozdanie z konferencji "Społeczne źródła i następstwa zabójstw", Warszawa 10 grudnia 2008 roku Piotr Chlebowicz Monika Kotowska s. 231-232
Uwagi dotyczące prawnych aspektów dalekowschodnich sportów i sztuk walki w Polsce (w związku z artykułem Janusza Czarnieckiego) Piotr Chlebowicz s. 317-320
Przejawy populizmu penalnego w polskiej polityce kryminalnej Piotr Chlebowicz s. 497-505