Znaleziono 1 artykuł

Edyta Chlebowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Ipse ipsum : o autoportretach Cypriana Norwida", Edyta Chlebowska, Lublin 2004 : [recenzja] Alina Kowalczykowa Edyta Chlebowska (aut. dzieła rec.) s. 225-230