Znaleziono 7 artykułów

Jerzy Chmiel

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Egzystencjalna hermeneutyka R. Bultmanna i możliwości jej recepcji Jerzy Chmiel s. 25-32
Chrześcijaństwo i Qumran Jerzy Chmiel s. 69-78
Pismo Święte w duszpasterstwie Jerzy Chmiel s. 109-115
Zagadnienia hermeneutyczne w dokumencie Papieskiej Komisji Biblijnej o interpretacji Biblii w Kościele Jerzy Chmiel s. 163-167
"Interpretacja Starego Testamentu w kerygmacie apostolskim o zmartwychwstaniu Jezusa", Jerzy Chmiel, Kraków 1979 : [recenzja] Janusz Tum Jerzy Chmiel (aut. dzieła rec.) s. 217-219
Posoborowa odnowa biblijna w Polsce Jerzy Chmiel s. 253-263
Kategorie biblijne encykliki "Evangelium vitae" Jerzy Chmiel s. 267-270