Znaleziono 6 artykułów

Andrzej Chmielarz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przyczynek do dziejów intendentury I Brygady Legionów Polskichdo maja 1916 roku Andrzej Chmielarz s. 99-112
Przyczynek do historii polskiego radiowywiadu w latach II wojny światowej Andrzej Chmielarz s. 139-147
"Proces szesnastu. Dokumenty NKWD", [oprac.] Waldemar Strzałkowski, Andrzej Chmielarz, Andrzej Krzysztof Kunert, tł. Kazimierz Stembrowicz, Fryderyk Zbiniewicz, Warszawa 1995 : [recenzja] Andrzej Bąkowski Andrzej Chmielarz (aut. dzieła rec.) Andrzej Krzysztof Kunert (aut. dzieła rec.) Kazimierz Stembrowicz (aut. dzieła rec.) Waldemar Strzałkowski (aut. dzieła rec.) Fryderyk Zbiniewicz (aut. dzieła rec.) s. 177-182
"Armia Krajowa na Nowogródczyźnie i Wileńszczyźnie (1942-1944) w świetle dokumentów sowieckich (Biblioteka Ziem Wschodnich)", wybór, oprac., wstęp Zygmunt Boradyn, Andrzej Chmielarz, Henryk Piskunowicz, Warszawa 1997 : [recenzja] Krzysztof Tarka Zygmunt Boradyn (aut. dzieła rec.) Andrzej Chmielarz (aut. dzieła rec.) Henryk Piskunowicz (aut. dzieła rec.) s. 197-200
Plan sprowadzania ochotników z kraju do wojska we Francji Andrzej Chmielarz s. 197-210
Jędrzej Tucholski, 1932-2012 Andrzej Chmielarz Marcin Majewski s. 236-239