Znaleziono 6 artykułów

Paweł Chmielewski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Geneza tzw. sprawy irańskiej w Radzie Bezpieczeństwa ONZ Paweł Chmielewski s. 87-121
Sprawa frankistowskiej Hiszpanii w Radzie Bezpieczeństwa ONZ w 1946 roku Paweł Chmielewski s. 119-162
Sowieckie "ambiwalencje" w sprawie powołania sił zbrojnych ONZ (1946-1947) Paweł Chmielewski s. 135-154
"Dyplomacja sowiecka w Radzie Bezpieczeństwa ONZ wobec zadań utrzymania pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego u progu "zimnej wojny", Paweł Chmielewski, Łódź 2005 : [recenzja] Andrzej M. Brzeziński Paweł Chmielewski (aut. dzieła rec.) s. 183-188
Bałkańska Komisja Śledcza Rady Bezpieczeństwa ONZ : (styczeń-czerwiec 1947) Paweł Chmielewski s. 187-229
"Doktryna Trumana (Aspekt grecki)", Małgorzata Rączkiewicz, Łódź 2008 : [recenzja] Paweł Chmielewski Małgorzata Rączkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 218-230