Znaleziono 2 artykuły

Maria Chodkowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Teoria ról społecznych a badania socjopedagogicznych problemów zdrowia i choroby Maria Chodkowska s. 39-56
Zmiana społeczna wywołana upadkiem komunizmu w Polsce w percepcji dwóch pokoleń: pracowników socjalnych i ich dorastających dzieci Maria Chodkowska Zdzisław Kazanowski s. 203-218