Znaleziono 2 artykuły

Zbigniew Chodkowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Możliwości i bariery funkcjonowania zawodowego młodzieży z wyższym wykształceniem w opiniach studentów = Opportunities and Barriers of Professional Functioning of Young People with High Education in Their Opinion Zbigniew Chodkowski s. 85-91
Aktywności edukacyjne studentów kierunku pedagogicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego Zbigniew Chodkowski s. 183-188