Znaleziono 7 artykułów

Andrzej Chodyński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Nauki o bezpieczeństwie a nauki o zarządzaniu - paradygmaty i tożsamość Andrzej Chodyński s. 7-18
Wstęp : zarządzanie a bezpieczeństwo - podejścia, koncepcje i metody zarządzania Andrzej Chodyński s. 11-16
Sieciowość w zarządzaniu bezpieczeństwem na poziomie regionalnym i lokalnym Andrzej Chodyński s. 13-27
Społeczna i ekologiczna odpowiezialność organizacji a bezpieczeństwo Andrzej Chodyński s. 13-26
Interesariusze w kształtowaniu bezpieczeństwa organizacji wobec kryzysu pozaekonomicznego Andrzej Chodyński s. 41-55
"Katastrofy naturalne i cywilizacyjne : zagrożenia i ochrona infrastruktury krytycznej", red. Marian Żuber, Wrocław 2013 : [recenzja] Andrzej Chodyński Marian Żuber (aut. dzieła rec.) s. 99-104
"Bezpieczeństwo energetyczne : rynki surowców i energii : energetyka w czasach polityki niestabilności : bezpieczeństwo - gospodarka - ochrona środowiska : polityka - technologia - zarządzanie", red. P. Kwiatkiewicz, R. Szczerbowski, Poznań 2015 : [recenzja] Andrzej Chodyński P. Kwiatkiewicz (aut. dzieła rec.) R. Szczerbowski (aut. dzieła rec.) s. 159-165