Znaleziono 5 artykułów

Kazimierz Chodynicki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Geneza równouprawnienia schyzmatyków w Wielkim Ks. Litewskim : stosunek Zygmunta Augusta do wyznania grecko-wschodniego Kazimierz Chodynicki s. 54-135
Stosunek Rzeczypospolitej do wyznania grecko-wschodniego : (przegląd literatury i problematów) Kazimierz Chodynicki s. 122-134
"Kościół Prawosławny a Rzeczpospolita Polska : zarys historyczny : 1370-1632", Kazimierz Chodynicki, Warszawa 1934 : [recenzja] Wacław Zaïkyn Kazimierz Chodynicki (aut. dzieła rec.) s. 235-239
"Poglądy na zadania historji w epoce Stanisława Augusta", Kazimierz Chodynicki, Warszawa 1915 ; "Polska elegia patryotyczna w epoce rozbiorów", Władysław Włoch, Kraków 1916 : [recenzja] Aleksander Brückner Kazimierz Chodynicki (aut. dzieła rec.) Władysław Włoch (aut. dzieła rec.) s. 334-337
Kilka uwag o niektórych zadaniach nauki polskiej w zakresie paleografii i dyplomatyki ruskiej Kazimierz Chodynicki s. 391-407