Znaleziono 11 artykułów

Ewa Chojnacka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Bezpieczeństwo usług teleinformatycznych resortu obrony narodowej Ewa Chojnacka s. 36-44
Pojemność zadłużeniowa jako czynnik wpływający na strategię finansowania MSP w świetle teorii hierarchii źródeł finansowania Ewa Chojnacka Bożena Kołosowska s. 43-50
Umysł, edukacja, przyszłość - świadomość i zderzenie Ewa Chojnacka s. 66-76
Kapitał intelektualny jako element sprawozdawczości w małym przedsiębiorstwie Ewa Chojnacka s. 71-80
O symbolice wiosny w zapomnianym dramacie Tadeusza Konczyńskiego Ewa Chojnacka s. 77-102
Doświadczając otchłani: wokól zapomnianego dramatu Tadeusza Konczyńskiego Ewa Chojnacka s. 85-109
W obliczu aksjologicznej próżni : o rozpadzie świata wartości w literaturze Młodej Polski i w prozie najnowszej Ewa Chojnacka s. 151-166
Biografia artysty zaklęta w opowieści : o miejscu i roli bajki w Próchnie" Wacława Berenta Ewa Chojnacka s. 169-188
Pomiar postępu a introspekcja w głąb procesu słuchania w jęz. angielskim Ewa Chojnacka s. 221-234
Zakres dostępnych informacji o strukturze kapitału w małych przedsiębiorstwach Ewa Chojnacka s. 323-331
Z historii kart najpiękniejszych : heroizm i tragizm w "Kryjakach" Marii Jehanne Wielopolskiej Ewa Chojnacka s. 373-392