Znaleziono 3 artykuły

Wojciech Chojnacki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wydawnictwa w języku polskim dla Mazurów w Westfalii i Nadrenii w latach 1889-1914 Wojciech Chojnacki s. 177-208
"Bibliografia zwartych i ulotnych druków konspiracyjnych wydawanych na ziemiach polskich pod okupacją niemiecką w latach 1939-1945", Władysław Chojnacki, przygotowali do druku Wojciech Chojnacki i Jerzy Kandziora, Warszawa 2005 : [recenzja] Zbigniew Anculewicz Władysław Chojnacki (aut. dzieła rec.) Wojciech Chojnacki (aut. dzieła rec.) Jerzy Kandziora (aut. dzieła rec.) s. 300-301
"Bibliografia kalendarzy wydawanych w języku polskim poza granicami Polski od roku 1716. Mazury, Śląsk Górny i Dolny oraz Śląsk Cieszyński", Władysław Chojnacki, Wojciech Chojnacki, Wrocław 1986 : [recenzja] Grzegorz Jasiński Władysław Chojnacki (aut. dzieła rec.) Wojciech Chojnacki (aut. dzieła rec.) s. 535-537