Znaleziono 1 artykuł

Ewa Chomać-Pierzecka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przegląd deterministycznych metod stosowanych w przyczynowym badaniu wzrostu wartości przedsiębiorstwa Ewa Chomać-Pierzecka s. 21-32