Znaleziono 1 artykuł

Mariola Chomczyńska-Miliszkiewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kształcenie u studentów kierunków nauczycielskich umiejętności nawiązywania twórczych relacji nauczyciel-uczeń za pomocą elementów treningu interpersonalnego i metod aktywizujących Mariola Chomczyńska-Miliszkiewicz s. 113-122