Znaleziono 10 artykułów

Urszula Chrąchol

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rentowność relacji czynnik budowania związków firmy z klientem Urszula Chrąchol s. 9-19
Kryzys gospodarczy i jego wpływ na działania marketingowe na przykładzie branży farmaceutycznej Urszula Chrąchol s. 27-34
Jakość usług i metody jej pomiaru Urszula Chrąchol Kamila Peszko s. 33-43
Możliwości social media – znajomość pojęć a użytkowanie Urszula Chrąchol Kamila Peszko s. 93-102
Komunikacja indywidualna i zadowolenie klienta jako wybrane elementy budowania relacji Urszula Chrąchol s. 147-158
Programy multipartnerskie jako kolejny etap w budowie lojalności konsumentów Urszula Chrąchol s. 291-297
Znaczenie nagradzania w programach lojalnościowych Urszula Chrąchol s. 357-366
Wycieczka po cmentarzu jako forma promocji miasta Urszula Chrąchol Kamila Peszko s. 385-393
Marketing szeptany jako efektywny sposób kreowania marki wśród konsumentów Urszula Chrąchol s. 417-421
Programy lojalnościowe i multipartnerskie z perspektywy konsumenta i firmy Urszula Chrąchol s. 525-532