Znaleziono 5 artykułów

Marie Chraskova

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Změny postojů k vybraným pojmům u studentů oboru Edukacja techniczno-informatyczna na Univerzitě v Rzeszowe Marie Chraskova s. 31-38
Způsob vnímání vybraných pojmů školního a sociálního prostředí studenty Univerzity v Rzeszowe v roce 2010 a 2011 Marie Chraskova s. 52-58
Sémantický diferenciál a jeho rizika při měření mezikulturních rozdílů v postojích studentů Marie Chraskova s. 243-248
Způsob vnímání vybraných pojmů školního a sociálního prostředí studenty Univerzity Palackého v Olomouci a Univerzity v Rzeszowe Marie Chraskova s. 248-253
Role of health literacy in an information society Marie Chraskova s. 401-406