Znaleziono 2 artykuły

Dorota Chromicka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Problematyka udostępniania aktów prawnych i orzeczeń w internecie Dorota Chromicka s. 127-140
Znaczenie nowelizacji ustawy o informatyzacji dla postępowania przed sądami administracyjnymi Dorota Chromicka s. 213-229