Znaleziono 1 artykuł

Zbigniew Chromy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Spór o „mit chrześcijański” – krytyczna refl eksja nad książką J. Hicka "Piąty wymiar. Odkrywanie duchowego królestwa" Zbigniew Chromy J. Hick (aut. dzieła rec.) s. 223-236