Znaleziono 5 artykułów

Marcin Chrostowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Katolicka hermeneutyka biblijna w świetle Adhortacji apostolskiej "Verbum Domini" Ojca Świętego Benedykta XVI Marcin Chrostowski s. 5-23
Kapłaństwo hierarchiczne i kapłaństwo powszechne : czy mogą istnieć bez siebie? Marcin Chrostowski s. 23-39
"La Terra della Promessa : elementi di geografia biblica", Pietro A. Kaswalder, Jerusalem 2010 : [recenzja] Marcin Chrostowski Pietro A. Kaswalder s. 197-202
"The Concept of Exile in Ancient Israel and its Historical Contexts", red. Christoph Levin, Ehud Ben Zvi, Berlin 2010 : [recenzja] Marcin Chrostowski Christoph Levin (aut. dzieła rec.) Ehud Ben Zvi (aut. dzieła rec.) s. 199-206
"The Jubilee from Leviticus to Qumran : a History of Interpretation", John Sietze Bergsma, Leiden 2007 : [recenzja] Marcin Chrostowski John Sietze Bergsma (aut. dzieła rec.) s. 201-207