Znaleziono 2 artykuły

Jan Chryzostom

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"<<Homilie na Księgę Rodzaju>>", Jan Chryzostom, Kraków 2008 : [recenzja] Wincenty Myszor Jan Chryzostom (aut. dzieła rec.) s. 446-447
"<<Komentarz do Listu św. Pawła do Galatów>>, <<Wprowadzenie do Listu św. Pawła do Galatów>>, <<Chryzostomowy Komentarz do Listu św. Pawła do Galatów>>", Jan Chryzostom, Kraków 2008 : [recenzja] Wincenty Myszor Jan Chryzostom (aut. dzieła rec.) s. 448-449