Znaleziono 3 artykuły

Anna Chudzińska-Parkosadze

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Категория пародии и трагизма в романе Татьяны Толстой "Кысь" = The categories of parody and tragedy in Tatyana Tolstaya's novel "The Slynx" Anna Chudzińska-Parkosadze s. 5-17
Между диалогичностью и интертекстуальностью : проблема текста в тексте на примере рассказа Бориса Лавренева "Сорок первый" Anna Chudzińska-Parkosadze s. 7-20
Z rozważań nad zagadnieniami czasoprzestrzeni w powieści Michaiła Bułhakowa "Mistrz i Małgorzata" Anna Chudzińska-Parkosadze s. 239-251