Znaleziono 2 artykuły

Anscar Chupungco

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Scientia liturgica. Manuale di liturgia", t. I-IV, Anscar Chupungco (red.), Casale Monferrato 1998 : [recenzja] Adam Durak Anscar Chupungco (aut. dzieła rec.) s. 228-234
"Scientia Litúrgica. Manuale di Liturgia", T. V: "Tempo e spazio litúrgico", red. Anscar Chupungco, Casale Monferrato 1989 : [recenzja] Adam Durak Anscar Chupungco (aut. dzieła rec.) s. 399-400