Znaleziono 15 artykułów

Stefan Chwin

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dlaczego upadek komunizmu zaskoczył literaturę polską? Stefan Chwin s. 5-28
Błogosławiona Ochrana? Stefan Chwin s. 22-38
"Wallenrodowie" w Sierpniu Stefan Chwin s. 27-38
Czesław Miłosz wobec powstania warszawskiego Stefan Chwin s. 62-81
Twórczość i autorytety : Bruno Schulz wobec romantycznych dylematów tworzenia Stefan Chwin s. 69-93
Romantyzm i poszkiwanie "trzeciej drogi" Stefan Chwin s. 79-101
Jan Błoński i Witold Gombrowicz Stefan Chwin s. 83-100
"Trans-Atlantyk" wobec "Pana Tadeusza" Stefan Chwin s. 97-121
Romantyzmu przestrzeń ogromna Danuta Sosnowska Stefan Chwin (aut. dzieła rec.) s. 111-116
Myśl polska po "Zmierzchu bogów" : o "Oziminie" Wacława Berenta Stefan Chwin s. 117-143
"Literatura i zdrada : od „Konrada Wallenroda” do „Małej apokalipsy”" Stefan Chwin, Kraków 1993 : [recenzja] Danuta Dobrowolska Stefan Chwin (aut. dzieła rec.) s. 145-149
">>Trans-Atlantyk<< wobec >>Pana Tadeusza<<", Stefan Chwin, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1975) : [recenzja] Hieronim Chojnacki Stefan Chwin (aut. dzieła rec.) s. 149
"Gombrowicz- Sarmata kontestujący", Stefan Chwin, "Ruch Literacki" nr 4 (1975) : [recenzja] Hieronim Chojnacki Stefan Chwin (aut. dzieła rec.) s. 163
"Twórczość i autorytety. Bruno Schulz wobec romantycznych dylematów tworzenia", Stefan Chwin, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1985) : [recenzja] Mirosław Lalak Stefan Chwin (aut. dzieła rec.) s. 266
"Myśl polska po >>zmierzchu bogów<<. O >>Oziminie<< Wacława Berenta", Stefan Chwin, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1984) : [recenzja] Mirosław Lalak Stefan Chwin (aut. dzieła rec.) s. 332