Znaleziono 3 artykuły

Aleksandra Chylewska-Tölle

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Pop-nostalgie, przekaz religijny a tożsamość nastolatka w świetle współczesnej prozy niemieckiej Aleksandra Chylewska-Tolle s. 57-70
"Tożsamość i odrębność w Zjednoczonej Europie (II). Motyw podróży w literaturze anglo- i niemieckojęzycznej = "Identität und Fremdheit im Vereiten Europa (II). Das Resemotiv in der englisch- und deutschsprachigen Literatur". Wissenschaftliche Konferenz an der Wszechnica Mazurska in Olecko (25 - 26.09.2006) Aleksandra Chylewska-Tölle s. 171-173
Zur Rolle deutschsprachiger Priester -Dichter im „Literaturstreit“ katholischer Journale um 1900 Aleksandra Chylewska-Tölle s. 183-194