Znaleziono 6 artykułów

Helena Ciążela

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Etyka odpowiedzialności (Spojrzenie z perspektywy odpowiedzialności globalnej) Helena Ciążela s. 23-36
"Zdolność do rządzenia: raport dla Klubu Rzymskiego", Yehezkel Dror, Białystok 2006 : [recenzja] Helena Ciążela Yehezkel Dror (aut. dzieła rec.) s. 132-136
"Zrozumieć samotność: studium interdyscyplinarne", pod reakcją Piotra Domeradzkiego i Włodzimierza Tyburskiego, Toruń 2006 : [recenzja] Helena Ciążela Piotr Domeradzki (aut. dzieła rec.) Włodzimierz Tyburski (aut. dzieła rec.) s. 155-158
Zmierzch czy kryzys etyki globalnej? Helena Ciążela s. 175-184
"Odpowiedzialność globalna i edukacja globalna : wymiary teorii i praktyki", red. Helena Ciążela i Włodzimierz Tyburski, Warszawa 2012 : [recenzja] Marcin Pełka Helena Ciążela (aut. dzieła rec.) Włodzimierz Tyburski (aut. dzieła rec.) s. 216-222
Etyka globalnej odpowiedzialności za przyszłość a etyczna odpowiedzialność biznesu Helena Ciążela s. 301-310