Znaleziono 1 artykuł

Rima Cicėnienė

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Książka rękopiśmienna w życiu społeczeństwa w Wielkim Księstwie Litewskim w XIV – połowie XVI wieku Rima Cicėnienė s. 219-250