Znaleziono 5 artykułów

Agata Cichocka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Analiza zawartości "Robotnika" w latach 1919-1927 : komunikat z badań Agata Cichocka s. 79-87
Przyczynek do dziejów "Robotnika" : centralnego dziennika Polskiej Partii Socjalistycznej Agata Cichocka s. 115-127
"Marks, Engels, Lenin o prasie", Kraków 1987 : [recenzja] Agata Cichocka s. 127-128
Przyczynek do czytelnictwa prasy socjalistycznej w 1920 roku s. 135-136
[Muszę przyznać, że...] Agata Cichocka s. 139-140