Znaleziono 2 artykuły

Joanna Cichorska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Bankowe papiery wartościowe w strukturze pasywów banku komercyjnego Joanna Cichorska s. 257-265
Finansowe bariery rozwoju innowacyjności mikroprzedsiębiorstw w Polsce Joanna Cichorska s. 257-264