Znaleziono 4 artykuły

Beata Ciećko

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wpływ niektórych dzieł Theophrasta Paracelsusa na rozwój farmaceutycznej techniki recepturowej Beata Ciećko s. 159-168
"Wilhelm Ostwald", N. I. Rodnyj, J. I. Sołowiew, Leipzig 1977 : [recenzja] Beata Ciećko N. I. Rodnyj (aut. dzieła rec.) J. I. Sołowiew (aut. dzieła rec.) s. 205-210
"Puti razwitija chimii", Tom 1: "Ot pierwobytnych wremien do promyszliennoj rewolucii"; Tom 2: "Ot naczała promyszliennoj rewolucii do pierwoj czetwierti XX wieka", Wilhelm Strube, Moskwa 1984 : [recenzja] Beata Ciećko Wilhelm Strube (aut. dzieła rec.) s. 221-228
I Ogólnopolskie Sympozjum Historii Chemii Beata Ciećko s. 862-864