Znaleziono 3 artykuły

Zdzisław Ciećko

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Część III : wpływ popiołów na rośliny uprawne Zdzisław Ciećko s. 49-51
Ekologiczne zagrożenia emisjami z elektrowni i składowisk popiołu z węgla kamiennego Zdzisław Ciećko Grzegorz Nowak s. 137-150
"Ochrona środowiska i edukacja ekologiczna w Unii Europejskiej i Polsce", red. Z. Ciećko, J. M. Dołęga, Olecko 2003 : [recenzja] Edyta Wolter Zdzisław Ciećko (aut. dzieła rec.) Józef M. Dołęga (aut. dzieła rec.) s. 517-519