Znaleziono 13 artykułów

Maria Cieśla

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Streszczenia prac doktorskich Maria Cieśla Mieczysław Dąbrowski Halina Floryńska-Lalewicz Krystyna Galon-Kurkowa Ludwika Jazukiewicz-Osełkowska Maria Jędrychowska Janusz Kapuścik Jakub Zdzisław Lichański Stanisław Morawski Józef Opalski Danuta Piwowarska Bogdan Pięczka Bolesław Pękala Dobrochna Ratajczak Maria Małgorzata Szpakowska Jan Witan Barbara Wysocka Sławomir Świontek Walter M. Żebrowski s. 16-75
"Rękopis znaleziony w Saragossie" rozpisany na głosy Maria Cieśla s. 43-68
Słowackiego mit o sobie Maria Cieśla s. 80-92
Ballanche - prorok nieśmiały Maria Cieśla s. 131-151
Z dziejów pewnego upiora Maria Cieśla Marta Piwińska (aut. dzieła rec.) s. 140-142
Antynomie romantyzmu i romantyzm antynomii Maria Cieśla Maria Janion (aut. dzieła rec.) s. 177-180
"Folklorystyczny aspekt "Króla-Ducha" Juliusza Słowackiego", Maria Cieśla [w:] "Ludowość dawniej i dziś. Studia folklorystyczne pod red. R. Górskiego i J. Krzyżanowskiego", Wrocław 1973 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Maria Cieśla (aut. dzieła rec.) s. 203
">>Rękopis znaleziony w Saragossie<< rozpisany na głosy", Maria Cieśla, "Pamiętnik Literacki" z. 4 (1973) : [recenzja] Izabela Jarosińska Maria Cieśla (aut. dzieła rec.) s. 203
"Słowackiego mit o sobie", Maria Cieśla, "Teksty", nr 3 (1974) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Maria Cieśla (aut. dzieła rec.) s. 207
">>Beatryx Cenci<< - czerwona tragedia", Maria Cieśla, "Ruch Literacki" z.1 (1978) : [recenzja] Maria Prussak Maria Cieśla (aut. dzieła rec.) s. 224
"Ballanche- prorok nieśmiały", Maria Cieśla, "Teksty" nr 6 (1979) : [recenzja] Ryszard Nycz Maria Cieśla (aut. dzieła rec.) s. 227
"Mityczna struktura wyobraźni Słowackiego", Maria Cieśla, Wrocław 1979 : [recenzja] Marek Adamiec Maria Cieśla (aut. dzieła rec.) s. 352
"Mityczna struktura wyobraźni Słowackiego", Maria Cieśla, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1979 : [recenzja] Ewa Łubieniewska Maria Cieśla (aut. dzieła rec.) s. 411-419