Znaleziono 2 artykuły

Anna Cieślak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Radiofonia w okresie transformacji ustrojowej w regionie świętokrzyskim Anna Cieślak s. 95-112
Golem czy postczłowiek? Transhumanizm z perspektywy nie-ludzkiej Anna Cieślak s. 95-108