Znaleziono 2 artykuły

Sławomir Cieślak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Propozycje zmian k.p.c. zawarte w projekcie ustawy o zmianie ustawy : Kodeks postępowania cywilnego, ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy i ustawy o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej Sławomir Cieślak Janusz Jankowski s. 92-96
Wybrane propozycje zmian kodeksu postępowania cywilnego zawarte w rządowym projekcie z 30 stycznia 2006 r. ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw Sławomir Cieślak Janusz Jankowski s. 130-136