Znaleziono 2 artykuły

Wiktor Maciej Cieślak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przykłady zainteresowania mieszkańców powiatu ostrołęckiego losem Polaków żyjących poza granicami kraju oraz obroną interesów polskiej polityki zagranicznej w latach Drugiej Rzeczypospolitej Wiktor Maciej Cieślak s. 103-107
Sytuacja społeczno-ekonomiczna w gminach kurpiowskich i drobnoszlachecko-chłopskich powiatu ostrołęckiego w latach Drugiej Rzeczypospolitej Wiktor Maciej Cieślak s. 108-128