Znaleziono 6 artykułów

Andrzej Cieślik

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
The Impact of the Common Currency on Exports of New EMU Members: Firm-level Evidence for Slovenia and Slovakia Andrzej Cieślik Jan Michałek Anna Michałek s. 7-23
Does the Common Currency Increase Exports? : Evidence from Firm‐Level Data Andrzej Cieślik Jan Michałek Anna Michałek s. 8-22
On the Evolution of Corruption Patterns in the Post-Communist Countries Andrzej Cieślik Łukasz Goczek s. 33-53
Regional structure of wages in Poland over the period 1995-2009 Andrzej Cieślik Bartłomiej Rokicki s. 65-78
Determinants of Export Performance of Ukrainian Firms Andrzej Cieślik Jan Jakub Michałek Iryna Nasadiuk s. 91-103
Exports Versus FDI in Smith-Motta Framework Andrzej Cieślik s. 189-218
    Zacytuj
  • Udostępnij